OBAVIJEST O NAČINU PODNOŠENJA PRIGOVORA POTROŠAČA NA KVALITETU PARKING USLUGE

Sukladno čl. 10. Zakona o zaštiti potrošača ( NN 41/14) obavještavamo potrošače da prigovore na kvalitetu naših usluga mogu podnijeti u poslovnom prostoru i na adresi

Korisnici svoje reklamacije mogu podnositi Povjerenstvu za reklamacije potrošača pri tvrtci Split parking d.o.o. na adresu
Split parking d.o.o.
Povjerenstvo za reklamacije potrošača
Ruđera Boškovića 28
21 000 Split ili
Na e-mail: povjerenstvo@splitparking.hr .
Također, reklamacije možete podnisiti putem telefaksa na broj 021 470 113

Lista čekanja

Ime i prezime